O výpočty a simulácie sa starajú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami na poli výpočtov. Toto pretavujeme do našich unikátnych riešení, ktoré sú podporené kvalitným softvérovým zázemím.

CFD (Simulácia prúdenia tekutín)

V dynamických systémoch, ktoré obsahujú ako médium kvapaliny, či plyny môže dochádzať k nepriaznivým dejom (turbulencie, stojaté vlnenie, a i.). Na odhalenie príčin, prípadne predídenie týchto dejov využívame softvéry, pomocou ktorých vytvárame simulácie toku tekutín.

Prenos tepla

V niektorých zložitých prípadoch má aj ten najskúsenejší konštruktér problém odhadnúť správne nastavenie chladenia strojov. Prípadne je potrebné nájsť kritické miesta koncentrácií teplôt, alebo nastavenie ideálneho typu ohrevu. Presne na tieto a mnohé iné prípady máme skúsených odborníkov, ktorí presne nasimulujú celý dej.

simulacia prudenia

Topológia (Odľahčovanie dielov)

Občas nie je jednoduché správne nadimenzovať súčiastku tak, aby neobsahovala nadmerné množstvo materiálu. Na toto používame vhodné softvéry, ktoré nám vedia navrhnúť správne miesta pre odľahčovacie otvory, čím vieme znížiť hmotnosť o desiatky percent.

topologia

Pevnostné výpočty

Či už si potrebuje konštruktér overiť správne dimenzovanie, alebo je potrebné určiť koncentrátor napätia, vieme pomôcť. Na základe simulovania pevnosti vieme určiť kritické miesta, vyrátať životnosť pri cyklickom namáhaní, alebo navrhnúť výstuž.

simulácia pevnosti

Z čoho pozostáva cena výpočtov a simulácií?

Výška ceny vypracovania technického výpočtu, alebo simulácie závisí najmä od:

  • rozsahu a zložitosti dokumentovaného systému
  • potreby výjazdu do terénu (fyzické zameranie a skreslenie situácie)
  • úroveň vypracovanej dokumentácie (či je k dispozícií funkčný 3D model)

 

Výsledkom takéhoto výpočtu, či simulácie nie sú len „farebné obrázky a videá“. Výsledkom je riešenie nastoleného problému, záverečná správa v adekvátnom rozsahu, v ktorej je odporučených niekoľko návrhov úpravy (ak je to potrebné) systému.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky.