• Pri Cintoríne 1121/1, 920 01 Hlohovec

Prečo výroba rozvádzačov?

Na to aby mohla spoločnosť vykonávať činnosť výroba rozvádzačov nestačí len vykonávať elektrotechnickú činnosť. Toto odvetvie elektrotechniky je od samostatnej montážnej práce odčlenené z dôvodu kladenia omnoho vyššieho dôrazu na strojové vybavenie. Spoločnosť, ktorá rozvádzače vyrába musí vlastniť špeciálne testovacie stroje, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie kusovej skúšky. Bez tejto skúšky nie je možné rozvádzač používať.

Čo ponúkame?

Naša spoločnosť má dostatočné vybavenie a oprávnenia na to aby mohla rozvádzače NN vyrábať a to nielen na vlastné účely, ale aj na objednávky. Vieme vám vyrobiť rozvádzač nízkeho napätia podľa vašej schémy. Prípadne vám vieme poradiť pri návrhu zapojenia a výbere správnych elektrických prvkov.

Nami vytvorené rozvádzače potom obsahujú potrebnú dokumentáciu, vrátane schémy zapojenia, návodu na použitie, EU vyhlásenia o zhode a protokolu o kusovej skúške rozvádzača.

Naše skúsenosti

V návrhu a výrobe rozvádzačov nízkeho napätia máme dostatočné skúsenosti najmä pre vlastnú potrebu. Navrhovali a vyrábali sme rozvádzače na nami navrhnuté pracovné stroje. Samozrejme vieme ich vyrobiť aj podľa objednávky v akomkoľvek rozsahu, pričom čas vyhotovenia závisí od počtu kusov.

Náš rozvádzač na pásovom dopravníku

vyroba rozvadzacov NN

Určenie ceny výroby rozvádzačov

Ceny výroby závisia od nasledujúcich položiek:

  • rozsah rozvádzača (veľkosť, počet prvkov)
  • typy prvkov rozvádzača (ich kvalita, značka)
  • počet vyrobených kusov
  • či je potrebný aj návrh, alebo sa vyrába podľa predlohy

V prípade zodpovedania všetkých otázok môžeme takmer okamžite vypracovať presnú cenovú ponuku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi zodpovieme na akékoľvek vaše otázky.