• Pri Cintoríne 1121/1, 920 01 Hlohovec

Prečo robiť revízie elektrospotrebičov a ručného náradia?

Kontroly a revízie elektrospotrebičov a ručného náradia je povinný zabezpečiť každý zamestnávateľ a ukladá mu to zákon 124/2006 o BOZP. Tieto revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) a kontroly je potrebné vykonávať periodicky podľa typu elektrospotrebiča. Tieto cykly určujú normy a uvádzame ich v tabuľkách nižšie.

V prípade, že zamestnávateľ nezabezpečuje pravidelné kontroly a revízie elektrospotrebičov, hrozí mu pokuta až do výšky 100 000€. Toto určuje zákon 125/2015 o Inšpekcií práce.

Čo ponúkame?

Naša spoločnosť ponúka vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrospotrebičov a ručného náradia našimi odborníkmi. Tieto vykonávame našimi pravidelne kalibrovanými prístrojmi, ktoré zaručujú presnosť meraní. Doba vykonania revízií závisí od počtu spotrebičov, ale spravidla trvá jeden spotrebič pár minút.

Lehoty vykonávanie revízií

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok (revízií) elektrického ručného náradia podľa najnovších noriem pre elektrické ručné náradie.

Rozdelenie náradia podľa používania:

A – s náradím sa pracuje len občas ( do 100 prevádzkových hodín ročne)
B – s náradím sa pracuje často krátkodobo ( 100 – 250 prev. hodín ročne)
C – s náradím sa pracuje často dlhšie ( viac ako 250 prev. hodín ročne)

Rozdelenie náradia podľa triedy ochrany:

I – náradie so svorkou pre pripojenie ochranného vodiča
II – náradie s dvojitou izoláciou
III – náradie používa bezpečné napätie

SkupinaTrieda ochranyLehota
AI.6 mesiacov
AII. a III.12 mesiacov
BI.3 mesiace
BII. a III.6 mesiacov
CI.2 mesiace
CII. a III.3 mesiace

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrických spotrebičov

Rozdelenie elektrospotrebičov:
skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu
skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí
skupina C – Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
skupina E – Spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Elektrospotrebiče držané v ruke

SkupinaKontrola Revízia
Apred odovzdanímpred odovzdaním
Bpred použitímraz za 3 mesiace
Cpred použitímraz za 6 mesiacov
Draz týždenne raz za rok
Eraz mesačneraz za rok

Prenosné elektrospotrebiče

SkupinaKontrola Revízia
Apred odovzdanímpred odovzdaním
Bpred použitímraz za 3 mesiace
Cpred použitímraz za rok
Draz týždenne raz za rok
Eraz za pol rokaraz za 2 roky

Neprenosné elektrospotrebiče

SkupinaKontrola Revízia
Apred odovzdanímpred odovzdaním
Bpred použitímraz za pol roka
Cpred použitímpodľa STN 33 1500
Draz za 3 mesiacepodľa STN 33 1500
Eraz za rokpodľa STN 33 1500

Určovanie cien OPaOS

Ceny sa určujú na základe početnosti testovaných spotrebičov.

Základná cena za kus je 4€. Pri vyšších počtoch revízií je možné dohodnúť sa na cene.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi odpovieme na všetky vaše otázky.