• Pri Cintoríne 1121/1, 920 01 Hlohovec

Prečo projektovanie?

Kvalitné projektovanie je základom pre bezchybnú inštaláciu. Toto je pravidlo, ktorého sa držíme počas výroby a inštalácií elektrických zariadení. Nakoľko vytvorenie projektu nie je ľahká úloha, máme na tieto činnosti odborníkov na slovo vzatých, ktorí majú za sebou spoločne dlhé roky praxe. Takto nadobudnuté skúsenosti pretavujú denno denne do praxe práve v tejto oblasti.

Z čoho pozostáva projekt?

Mnoho ľudí si myslí, že projektant nakreslí elektrickú schému a projekt je hotový, no to je všeobecný omyl. Projektovanie začína návrhom riešenia. Tento návrh je potrebné overiť výpočtami, ktoré musia byť tiež súčasťou projektu. Rovnako súpis navrhnutých prvkov, prípadne detaily zapojenia zložitých systémov, alebo alternatívne možnosti použitých prvkov.

Pri inteligentnej elektroinštalácií, je projektovanie ešte zložitejšie, nakoľko vstupuje do dokumentácie ešte informačný rozvod, prípadne multimediálny. Všetky tieto rozvody musia mať svoju časť v projektovej dokumentácií so všetkým, čo k tomu patrí. Následne je potrebné navrhnúť rozvádzače, ktoré budú  združovať všetko elektroniku, ktorá je za pozadím inteligencie obydlia. Toto všetko a ešte viac musí byť zahrnuté do výslednej technickej dokumentácie.

Čo ponúkame?

Ponúkame vám vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie na ľubovoľné elektrické zariadenie v rôznych stupňoch vyhotovenia (jednoduchý, alebo podrobný projekt).

Rovnako vieme vypracovať kompletnú strojno-elektrotechnickú dokumentáciu na stroje, ku ktorým sa časom stratila. Prípadne vieme upraviť dokumentáciu tak, aby zodpovedala súčasným predpisom a normám ľubovoľnej krajiny, podľa potrieb zákazníka.

Všetky tieto činnosti vyhotovia certifikovaní a pravidelne preškolovaní projektanti s rozsiahlou praxou.

Návrh zapojenia jednoduchého pracovného stroja

projektovanie zapojenia

Z čoho pozostáva cena projekčných prác?

Výška ceny vypracovania projekčnej dokumentácie závisí najmä od:

  • rozsahu dokumentovaného systému (veľkosť domu/bytu/priestoru, stroja atď.)
  • zložitosti elektroinštalácie
  • potreby výjazdu do terénu (meranie zemného odporu pri návrhu bleskozvodu)
  • úroveň projektovej dokumentácie (či treba podrobný realizačný projekt, alebo len projekt pre stavebné konanie)

Všetky tieto aspekty musíme vedieť pred tým ako určíme cenu za vyhotovenie projektovej dokumentácie. Po zodpovedaní všetkých otázok vám čo najskôr vypracujeme cenovú ponuku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky.