• Pri Cintoríne 1121/1, 920 01 Hlohovec

Čo sú to inteligentné elektroinštalácie?

Pojem inteligentné elektroinštalácie znamená súbor automatických procesov, ktoré si majiteľ nehnuteľnosti s takouto inštaláciou nastaví podľa svojich požiadaviek. Takto nastavené procesy sa už ďalej vykonávajú automaticky buď na základe vonkajších vplyvov (striedanie dňa a noci, zmena teploty, vlhkosti, sila vetra, atď.), alebo na periodickej báze (majiteľ si nastaví čo sa kedy má vykonať). Okrem takýchto procesov nám inteligentné inštalácie dovoľujú ovládať systémy, ktoré v klasických inštaláciách tieto možnosti nedávajú (stmievanie žiaroviek, vypínanie zásuviek,…).

V čom pomáha takýto typ inštalácie?

V prvom rade sa jedná o zníženie spotreby energií, nakoľko dostatočne inteligentná inštalácia vie predvídať situácie, ktoré môžu nastať, napríklad ak svieti slnko v zime tak zdvihne tienenie aby sa dostalo do obydlia čo najviac prirodzeného tepla zo slnka, prípadne zníži vykurovaciu teplotu v prípade, ak doma nikto nie je. Rovnako si vie obyvateľ zapnúť kúrenie pomocou internetovej aplikácie vo svojom smartfóne pred tým, ako príde domov. V skratke energie sa využívajú vtedy, keď ich je treba a tak ako ich je treba (intenzita svetla bude iná, keď sa číta a iná, keď sa deti hrajú..)

V druhom rade ide o zvýšenie bezpečnosti. Okrem základného kamerového systému je možné ochrániť bývanie pred živlami. Napríklad pri náhlom nástupe víchrice v prípade, že nikto nie je doma môže automatické zatiahnutie vonkajších žalúzií ochrániť okná. Alebo detektory zatopenia automaticky zatvoria ventily prívodu vody v prípade, že príde k zatopeniu podlahy.

V neposlednom rade ide o zvýšenie komfortu bývania, nakoľko sa obyvateľ nemusí starať o automatizované činnosti. Napríklad automatické spúšťanie žalúzií, ktoré sa spúšťajú postupne ako klesá slnko na oblohe a množstvo iných.

Určovanie ceny inštalácie

Cena takejto elektroinštalácie závisí od nasledovných vecí:

  •     aký rozsah inštalácie sa očakáva
  •     aký typ inštalácie (bezdrôtová, alebo drôtová)
  •     aký veľký objekt je treba inštalovať

Po zodpovedaní všetkých otázok a obhliadky miesta inštalácie vám v čo najkratšom čase vypracujeme cenovú ponuku.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi vám zodpovieme všetky otázky.