• Holubyho 1244/5F, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

NAŠE PROJEKTY

Od kedy sme spustili výrobu jednoúčelových strojov riešili sme veľké množstvo projektov, pričom mnohé podliehajú vyššiemu stupňu utajenia, nakoľko sa jedná o unikátne riešenia. Tieto si naši zákazníci chránia ako svoje vlastníctvo čo samozrejme v plnej miere akceptujeme. Rovnako aj pri iných činnostiach nášho portfólia ako sú výpočty a simulácie, projektovanie elektroinštalácií strojov a analýzy rizika často narážame na duševné vlastníctvo našich zákazníkov, preto nie je možné ich zverejňovať.
Ku všetkým našim projektom patrí poradenský servis, pričom radi prídeme k zákazníkovi a ukážeme im priamo na ich stroji aké má možnosti, prípadne zopakujeme úvodné školenie pre nových pracovníkov. Túto službu ponúkame v rámci záručného servisu na náklady našej spoločnosti ( týka sa zákazníkov do 10 km od sídla spoločnosti).
Ku každému projektu poskytujeme unikátne služby podľa typu a rozsahu projektu. Tieto sú v rámci záručnej doby stroja vždy na naše náklady. V prípade pozáručného servisu je rozhodnutie na našich zákazníkoch. Súčasťou návodu na používanie je aj návod na údržbu, ktorého sa môžu pridŕžať pri samoúdržbe stroja.

Konštrukcia & Vývoj

testovacie zariadenie
dopravnik stroj
pneumaticky jednoucelovy stroj
automatizácia

Výpočty & Simulácie

výpočty napätia 2

Rozdelenie napätí v chladiacej slučke reaktora

Simulácia napojenia chladiaceho okruhu na chemický reaktor. Výpočet bol zameraný na zisťovanie maximálnych napätí v kritických miestach spojenia hlavnej reaktorovej časti s externým chladiacim okruhom. Systém bol komplikovaný kombináciou rozdielu tlakov v reaktore a chladiacom okruhu, a rovnako rozdielnymi teplotami. …

Read More
simulacia prudenia

Chladič s vynúteným prúdením

Simulácia chladenia chladiča s vynúteným chladením.

Read More

Elektroinštalácie & Projektovanie

rekonstrukci elektroinstalacie

Rekonštrukcia elektroinštalácie

Rekonštrukcia 2 izbového panelákového bytu.

Read More