• Holubyho 1244/5F, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

Chladič s vynúteným prúdením

Simulácia ALU chladiča, ktorý slúži na dochladzovanie po ukončení chodu stroja. Vzhľadom na riziko dotyku bolo potrebné vhodne navrhnúť nútenú ventiláciu chladiča. Takto navrhnutý ventilátor musel spĺňať všetky potrebné parametre pri protitlaku spôsobeného prietokom cez rebrá chladiča.

V súčasnosti sme schopní simulovať kombinácie prúdenia, prenosu tepla a interakcie s tuhými telesami. Rovnako nám nerobia problém simulácie vynúteného prúdenia pomocou pohybu tuhých telies. 

simulacia prudenia

Naše riešenie výpočtov a simulácií

K výpočtom a numerickým simuláciám pristupujeme zodpovedne. Na každú oblasť simulácií máme odborníka, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti vo svojej oblasti. To vie pretaviť do správneho nastavenia výpočtu, čo v konečnom dôsledku vedie k veľmi presným výsledkom.

Samozrejme farebnými obrázkami a peknými videami naša práca nekončí. Výsledky výpočtov spracujeme do prehľadnej záverečnej správy, v ktorej mimo iné navrhneme minimálne jedno riešenie problému, prípadne vylepšenie súčasného stavu. Počas a aj po riešení aktívne komunikujeme so zákazníkom pre lepšie vyladenie celého výpočtu a jeho výsledku.

Vzhľadom na naše skúsenosti a rýchlosť práce vieme poskytnúť veľmi výhodný pomer kvalita/cena.