• Holubyho 1244/5F, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

KTO JE TO CALSETH ?

Za vznikom spoločnosti CalSeth engineering stojí chuť robiť veci poriadne a inak ako je zaužívané. Skĺbiť naše doposiaľ nadobudnuté skúsenosti a schopnosti do komplexnej služby, ktorá dokáže pomôcť uľahčiť a zautomatizovať opakujúce sa činnosti. Toto všetko formou výroby špeciálnych jednoúčelových strojov. 

V našej predošlej kariére sme naberali skúsenosti v oblastiach legislatívy, návrhu, technológií a aj samotnej výroby rôznych druhov strojov. Rovnako máme skúsenosti s elektrickými inštaláciami a ich renováciou, kontrolou a údržbou.

Samozrejme naša činnosť by nešla realizovať bez kvalitného zázemia. Toto nám poskytujú naše spoľahlivé prístroje, kvalitné softvérové vybavenie a neustále dopĺňané vedomosti.   Máme rozsiahle znalosti na poli mechaniky, pneumatiky, elektrotechniky a analýz rizika.

calseth

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI CALSETH

2015

Úplné začiatky

Nápad vytvoriť spoločnosť na návrh jednoúčelových strojov a dopravníkových systémov a simulácie pevnosti. Začali sme skúmať a analyzovať trh a vypracovávať podnikateľský zámer.
2016

Nové činnosti

Naša spoločnosť začala prevádzkovať popri návrhu jednoúčelových strojov a dopravníkových systémov aj ich výrobu. Rovnako v tomto čase sme sa usídlili v nových kancelárskych priestoroch a začali sme pracovať na nových softvéroch AUTODESK. Následne sme získali oprávnenia na výrobu a opravu elektrických zariadení.
2017

Opätovné rozširovanie činností

Spustili sme nové činnosti z nášho portfólia a to : Návrh a montáž inteligentných elektroinštalácií iNELS, elektroprojektovanie a výrobu rozvádzačov.
2018

Profilovanie spoločnosti

Tento rok bol pre CalSeth rokom medzihraničnej spolupráce a profilovania, čo prispelo k lepšiemu zacieleniu na potreby našich zákazníkov.