• Holubyho 1244/5F, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

Návrh a výroba jednoúčelových strojov

V rôznych odvetviach priemyslu vznikajú požiadavky na zautomatizovanie určitých postupov a postupné vylučovanie ľudského faktora. Je to buď z dôvodu ušetrenia financií, alebo zaistení presnej opakovateľnosti postupov. Na všetky tieto požiadavky existuje riešenie v podobe vývoja a výroby unikátneho stroja presne navrhnutého na riešenie požadovaných úloh. Počas vývoja strojov neustále komunikujeme so zadávateľom úlohy pre dokonalé vyladenie parametrov a ergonómie. Po zavedení do výroby poskytujeme takzvanú „testovaciu fázu“, kedy je v rámci dohodnutej ceny robiť úpravy a vylepšenia (podľa vopred dohodnutých podmienok).

jednoúčelový stroj

Automatizácia

Moderné stroje si vyžadujú minimálne automatickú kontrolu bezpečnostných prvkov, toto je potrebné riešiť aspoň základnou formou automatizácie. V praxi sa však ukazuje, že aj ten najjednoduchší stroj využíva ďaleko viac ako len bezpečnostné prvky. Na toto sa ideálne hodí PLC (Programovateľný logický automat). V našej spoločnosti pracujeme s rôznymi PLC, najčastejšie od spoločnosti DELTA, keďže tieto sa nám osvedčili ako kvalitou, tak aj možnosťami a rýchlosťou programovania.

wrap unwrap

Úpravy, opravy a generálne opravy strojov

Nie vždy je potrebné vytvárať nové stroje. Občas sú staré a kvalitné stroje plne postačujúce, iba sa na nich podpísal zub času. Vtedy je lepšie zabezpečiť opravu, alebo generálnu opravu a tým mu pomôcť pracovať bezchybne ďalšie roky.

Samozrejme, ak je potrebné pridať stroju nejakú novú funkciu, zautomatizovať jeho chod, prípadne vylepšiť jeho bezpečnosť, len generálna oprava nebude stačiť. V takýchto prípadoch riešime úpravu (alebo vylepšenie) súčasných funkcií stroja.

Tieto situácie riešime buď na mieste u zákazníka, alebo u nás na dielni. V každom prípade sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a kvalitne odvedenú prácu.

automatizacia preklapaca

Vypracovávanie sprievodnej technickej dokumentácie

Ku každému stroju je potrebné mať všetky legislatívne správne dokumenty. K novým strojom je samozrejmé, že všetka dokumentácia je v zhode s aktuálne platnou legislatívou. Problémom môže byť dovoz, prípadne úprava či rekonštrukcia starších strojov, ktoré nemajú dokumentáciu v zhode s aktuálne platnou legislatívou, prípadne ju nemajú vôbec. Na tento účel vieme vyhotoviť kompletnú dokumentáciu, prípadne aj stroj samotný upraviť podľa najnovších platných noriem a predpisov.

sprievodná technická dokumentácia

Vytváranie 3D a 2D dokumentácie z rôznych podkladov

Niekedy je potrebné riešiť úpravy v staršej dokumentácií, čo je v prípade staršej papierovej forme problém. Preto je potrebné spracovať túto papierovú dokumentáciu do digitálnej formy, kde sa následne riešia revízie.

Rovnako môže nastať situácia, kde je potrebné staršie stroje, ktoré sú dlhé roky v prevádzke upravovať, prípadne dotvárať kompletné situácie umiestnenia stroja v celej fabrike. Vtedy je potrebné vypracovať 3D model z reálneho stavu. Toto pre nás nie je žiadny problém, prídeme, zameriame a dokonca vieme priamo na mieste vypracovať 3D model (v prípade rozsiahlejších strojov v horizonte niekoľko dní).

výkresová dokumentácia

Aké máme skúsenosti ?

Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s návrhom a výrobou rôznych typov strojov, konštruovaním, výpočtami a automatizáciou. Naša spoločnosť sama o sebe má za sebou niekoľko úspešne vyrobených strojov, ktoré sú zapojené od ich vyrobenia do výroby bez funkčného problému.

Samozrejme, každý takýto stroj je vždy unikát, no naše neustále doplňované vedomosti a zručnosti nám dávajú do rúk silný nástroj, ktorým vieme vyriešiť aj tie najnáročnejšie úlohy čo najelegantnejšie. Tak všetky naše stroje okrem plnenia svojho účelu reprezentujú spoľahlivosť a vytvárajú neustále zlepšujúce sa meno spoločnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo dopytov nás neváhajte kontaktovať. Radi odpovieme na všetky vaše otázky.