• Holubyho 1244/5F, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

Ak sa rozhodnete spracovať projektovú dokumentáciu, zrealizovať, alebo zrekonštruovať elektroinštaláciu, skresliť skutkový stav vyhotovenia, alebo len vytvoriť rozvádzač s nami. Vždy sa postaráme o to, aby ste boli spokojní s kvalitou a cenou vypracovaných diel.

Elektroinštalácie

Či už ide o rekonštrukciu, alebo novú elektroinštaláciu poskytujeme kompletné služby. Po nás nebudete vedieť, že sa niečo robilo, vyrežeme drážky, uložíme a vyspravíme drážky, zlikvidujeme odpad a vy si už len užívate bezpečnej a modernej elektroinštalácie.

Samozrejme na poli elektroinštalačných prác poskytujeme všetky realizácie, najmä:

  • domové a priemyselné elektroinštalácie
  • zhotovovanie prípojok
  • bleskozvody
  • zapájanie a opravy strojov
rekonstrukci elektroinstalacie

Návrh a výroba NN rozvádzačov

Rozvádzač je srdcom každej inštalácie, či už sa jedná o domový, priemyselný, alebo rozvádzač strojový. Nie je možné vytvoriť bezpečnú inštaláciu bez kvalitne navrhnutého a zhotoveného rozvádzača (rozvodnice). Máme skúsenosti s ich vytváraním pre široké spektrum používania, vrátane riadenia automatizovaných strojov.

domova elektroinstalacia

Projektovanie elektroinštalácií

Ani ten najlepší elektrikár v niektorých prípadoch siahne po projekte. Pri akejkoľvek inštalácií platí dvakrát meraj a raz rež. V tomto odvetví to platí dvojnásobne, správne vyhotovený kvalitný projekt dokáže ušetriť nemalé prostriedky. Pomocou projektu sa vie elektrikár pozrieť na inštaláciu v širších súvislostiach. Rovnako je pomocou neho možné objednať presne toľko materiálu, koľko je treba a tým pádom nevznikajú zbytočné situácie s dokupovaním, prípadne zbytočným prebytkom materiálu.

Skresľovanie skutkových stavov

Pri realizáciách zapojenia strojov, vyhotoveniach elektroinštalácií či prípojok nastávajú situácie, kedy je potrebné aby sa realizátor odklonil od projektovej dokumentácie. Pre to je potrebné vypracovať po realizácií úpravu projektu tak, aby bol v zhode s realitou pre prípadné budúce opravy. Náš projektant zakreslí a potvrdí svojim podpisom správnosť dokumentácie.

projekt elektroinstalacie

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi vám zodpovieme všetky otázky.