• Holubyho 1244/5F, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

Bezpečnostné opatrenia súčasnosti nevyhnutne potrebujú pri každej novo postavenej fabrike, výrobnej linke či len stroji prípadne novom výrobku vypracovanie analýzy rizika. Typov analýz je veľmi veľa a vyznať sa v nich je pomerne náročné. Vieme vám však s tým pomôcť, vyberieme najvhodnejšiu metódu pre vás, vypracujeme vám štandardy a naučíme vás s týmito dokumentami pracovať.

S vypracovávaním nasledovných analýz máme skúsenosti:

CLA (Check List Analyst)

Táto metóda analýzy rizika využíva kontrolné záznamy položiek alebo krokov, podľa ktorých sa overuje stav prevádzky. Je možné nastaviť veľký počet check listov, napr. pre každý stroj a zariadenie. Kompletný kontrolný záznam obsahuje hodnotenie „áno“, „nie“, „nie je vhodné“ a „ďalšie informácie nie sú potrebné“, čo napomáha k dosiahnutiu úplnosti informácií.

RT (Routine Tests)

V počiatočnom štádiu rozhodovacieho procesu je zväčša nutné overiť bezpečnosť materiálov a látok, ktoré majú byť v navrhovanom procese použité. Vyžadujú sa informácie týkajúce sa ich  vplyvov na človeka. Vyžaduje sa správna aplikácia toxikologických dát a skúseností z ich použitia v iných prevádzkach.

SA (Safety Audit)

Vzťahuje sa predovšetkým na existujúce prevádzky a zahŕňa systematické a kritické posúdenie vybraných aspektov prevádzkovania závodu, prevádzky alebo zariadenia. Predstavuje zvyčajne inšpekčné pochôdzky, ktoré môžu mať charakter neformálnej vizuálnej prehliadky až po formálne zisťovanie, ktoré trvá dlhšiu dobu.

WFA (What if Analysis)

Cieľom zaistenia bezpečnosti metódou What if Analysis je identifikácia nebezpečných stavov v technologickom procese. Pomocou charakteristických otázok, začínajúcich tradičným „Čo sa stane ak…“ sa zisťujú príčiny havárií a navrhujú sa opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.

HAZOP (Hazard and Operability Study)

V súčasnej dobe predstavuje táto metóda analýzy rizika istý uznávaný štandard pri posudzovaní  nebezpečenstva a zaisťovaní bezpečnosti zložitých chemických zariadení. Používa sa v značnej miere v chemickom priemysle na posudzovanie novo-projektovaných, rekonštruovaných i existujúcich prevádzok. Je to flexibilná metóda, použiteľná pri veľkých kontinuálnych prevádzkach (napr. petrochemických), taktiež pri malých diskontinuálnych procesoch i pri jednotlivých zariadeniach.

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)

Analýza vplyvov porúch a ich následkov (FMEA) hodnotí možné poruchy zariadenia a ich vplyvy na technologický proces, ku ktorým môže dôjsť na rôznych úrovniach – v systéme, subsystéme alebo v jeho komponentoch. Používa sa na identifikáciu možností druhu porúch jednotlivých zariadení a systémov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi zodpovieme na akékoľvek vaše otázky.